صفحه رسمی اداره ورزش و جوانان
شهرستان درگز

 شهرستان درگز

معرفی شهرستان شهرستان درگز

گالری تصاویر شهرستان درگز

افتخارات شهرستان شهرستان درگز

حامیان و خیرین ورزشی شهرستان درگز

راه های ارتباطی با هیئت درگز

سوال یا درخواستی دارید؟ می‌توانید از طریق راه‌های زیر با ما ارتباط بگیرید.

آدرس دفتر

تلفن های تماس

دورنگار:

نمایندگان هیئت ها در شهرستان