گزارش تصویری/ اولین جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اولین جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.