گزارش تصویری/ جلسه شورای معاونین اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

جلسه شورای معاونین اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.