۲ شمشیرباز و یک مربی از خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دبیر هیات شمشیربازی استان گفت: سیدمحمدصادق طباطبایی مربی شمشیربازی در خراسان رضوی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی: رامین سقا سرشوری اظهار داشت: اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور در رشته فلوره با حضور صادق سجادپور و آراد ترشیزیان با سرمربیگری سیدمحمدصادق طباطبایی که هر سه نماینده شرکت کننده در اردوی تیم ملی از خراسان رضوی هستند برگزار می شود.