گزارش تصویری/ برگزاری جلسه ستاد نظارت بر اماکن ورزشی استان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی

جلسه ستاد نظارت بر اماکن ورزشی استان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.