گزارش تصویری/ دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استان برگزار شد

در فاصله ای کوتاه از برگزاری اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استان در اداره کل ورزش و خراسان رضوی، جلسه دوم این کارگروه نیز امروز برگزار شد.