گزارش تصویری/ تقدیر از مدال آوران نخستین تیم اعزامی بوکس استان به مسابقات خردسالان کشور

تیم بوکس خردسالان استان که برای تخستین بار به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد مقام سوم را کسب کرد.