کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد با پیام "آیا دوست فرزندت را می شناسی؟" آغاز شد

اطلاع رسانی به والدین درخصوص توجه به فرزندان و افزایش دانش آنها در زمینه پیشگیری از اعتیاد از مهم‌ترین اهداف این کارزار است که از طریق حساس‌سازی و اطلاع رسانی به خانواده‌ها و نوجوان انجام می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، مخاطب این کارزار رسانه‌ای خانواده‌ها هستند و ‌محور و شعار این کارزار رسانه‌ای خطاب به والدین برای شناختن دوستانِ فرزندان‌شان است.

این کارزار که با پیام  "آیا دوست فرزندت را می شناسی؟" آغاز شده در تلاش است که با مجموعه فعالیت‌های هماهنگ از طریق کانال‌های اطلاع رسانی متنوع و رسانه‌های مختلف، یک پیام را به جمعیت خاص، در یک دوره زمانی معین با بکارگیری منابع موثق انتقال دهد.