دختران خراسان رضوی قهرمان مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان منطقه ۳ کشور

مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان منطقه۳ دختران کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، نفرات برتر این رقابت ها مشخص شدند.

وزن اول(26- کیلوگرم):

مقام اول: دینا آرنده (خراسان رضوی)

مقام دوم: الناز اژگان(خراسان جنوبی)

مقام سوم: سارینا کدخدا (گلستان)

وزن دوم(28- کیلوگرم):

مقام اول: رونیا جمال لیوانی (گلستان)

مقام دوم: کیانا بیات (خراسان رضوی)

وزن سوم(30- کیلوگرم):

مقام اول: فاطمه نورا دلشاد کار (خراسان رضوی)

وزن چهارم(33- کیلوگرم):

مقام اول: سارا لطفی (گلستان)

مقام دوم: نازنین زهرا نخعی (خراسان رضوی)

مقام سوم: آرزو پرویزی (خراسان شمالی)

مقام سوم مشترک: محیا احمدی (خراسان جنوبی)

وزن پنجم(36- کیلوگرم):

مقام اول: فاطمه حسینی نژاد (خراسان رضوی)

مقام دوم: فاطمه شمالی (گلستان)

مقام سوم: نازنین فاطمه نودهی (خراسان شمالی)

وزن ششم(40- کیلوگرم):

مقام اول: کیانا جهانگیر (خراسان رضوی)

مقام دوم: ستیلا ظفرزاده(خراسان جنوبی)

مقام سوم: فاطمه اسلام پرست (گلستان)

وزن هفتم(44- کیلوگرم):

مقام اول: آرشیدا سارانی (گلستان)

مقام دوم: ستایش پور کلاتی (خراسان رضوی)

مقام سوم: نسیم حاجی آبادی (خراسان جنوبی)

وزن هشتم(48- کیلوگرم):

مقام اول: یاسمین شایگان پویا (خراسان رضوی)

مقام دوم: هیلدا رضوی (گلستان)

وزن نهم(52- کیلوگرم):

مقام اول: پریسا خفاجه پور (خراسان رضوی؟)

مقام دوم: سوگند حقیقی (گلستان)

وزن دهم(52+ کیلوگرم):

مقام اول: بهار حصاری (خراسان شمالی)

مقام دوم: عارفه صفری (خراسان رضوی)

مقام سوم: ریحانه شبان (خراسان جنوبی)

مقام سوم مشترک: فاطمه زهرا محمدخانی (گلستان)

بهترین سرپرست: حدیثه صبری (گلستان)

فنی ترین مربی: منصوره ابراهیمی افتخاری (خراسان رضوی)

داوران نمونه: مهسا یزدانی (خراسان شمالی)/محبوبه طهرانیم(خراسان رضوی)