پسران خراسان رضوی قهرمان مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان منطقه ۳ کشور

مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان منطقه۳ پسران کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، نفرات برتر این رقابت ها مشخص شدند.

وزن اول(26- کیلوگرم):

مقام اول: سامان براتی (خراسان جنوبی)

مقام دوم: مهزیار ولی زاده (خراسان رضوی)

مقام سوم: امیرمحمد شاددل (خراسان شمالی)

مقام سوم مشترک: محمد فاتحی شیخی (گلستان)

وزن دوم(28- کیلوگرم):

مقام اول: یونس ابراهیمی (خراسان رضوی)

مقام دوم: ابوالفضل عبدالهی (خراسان جنوبی)

مقام سوم: امیرارسلان زامیان (گلستان)

مقام سوم مشترک: امیرمهدی ایمانی (خراسان شمالی)

وزن سوم(30- کیلوگرم):

مقام اول: امیرمحمد آبرودی(گلستان)

مقام دوم: امیرحسین زارعی تازه (خراسان جنوبی)

مقام سوم: مهدیار حجی زاده (خراسان رضوی)

وزن چهارم(33- کیلوگرم):

مقام اول: امیرعلی آبرودی(گلستان)

مقام دوم: حجت عسکری (خراسان جنوبی)

مقام سوم: محمدرسول امیریان (خراسان رضوی)

مقام سوم مشترک: مجتبی قدرتی (خراسان شمالی)

وزن پنجم(36- کیلوگرم):

مقام اول: کسری مدیری (خراسان رضوی)

مقام دوم: مجید عبدالهی (گلستان)

مقام سوم: ابراهیم صفارحسینی (خراسان جنوبی)

مقام سوم مشترک: سید امیرحسین ابوترابی (خراسان شمالی)

وزن ششم(40- کیلوگرم):

مقام اول: اصلان محمدقلی پور (گلستان)

مقام دوم: ابوالفضل الهیان (خراسان جنوبی)

مقام سوم: امیرعلی ایزانلو(خراسان شمالی)

مقام سوم مشترک: ابوالفضل حیدری فرد (خراسان رضوی)

وزن هفتم(44- کیلوگرم):

مقام اول: آریا پنجه کوبی (گلستان)

مقام دوم: امیرحسین سابقی (خراسان جنوبی)

مقام سوم: محمد سرحدی (خراسان رضوی)

وزن هشتم(48- کیلوگرم):

مقام اول: ابوالفضل غلامی (خراسان جنوبی)

مقام دوم: مهرداد نوری (خراسان شمالی)

مقام سوم: مهدی فندرسکی(گلستان)

مقام سوم مشترک: علیرضا رزمی لنبران (خراسان رضوی)

وزن نهم(52- کیلوگرم):

مقام اول: امیررضا بی نیاز (خراسان جنوبی)

مقام دوم: علی نکته سنج (خراسان رضوی)

مقام سوم: ماهان خطیری پور (گلستان)

وزن دهم(52+ کیلوگرم):

مقام اول: محمدحسن تقی زاده (خراسان شمالی)

مقام دوم: آرمین مصباحی (خراسان رضوی)

مقام سوم: امیرمحمد جاهدی (گلستان)

مقام سوم مشترک: امیرطاها افضلی (خراسان جنوبی)

بهترین سرپرست: مبین اسلامی (گلستان)

بهترین مربی: مهدی حاجی زاده (خراسان جنوبی)

فنی ترین بازیکن: امیرعلی آبرودی (گلستان)

داوران نمونه: امید حسام (گلستان)/حسن قلعه نویی (خراسان رضوی)