درخشش دختران راگبی ساحلی خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور

دختران راگبی ساحلی خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور سکوهای دوم و سوم را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، مسابقات راگبی ساحلی بانوان به میزبانی تهران در روز گذشته با حضور ۶ تیم برگزار شد.

پس از برگزاری دیدارهای تیم های بانوان شرکت کننده در این دوره از مسابقات تیم های گوزن زرد الف تهران، یوز الف خراسان رضوی و یوز ب خراسان رضوی به ترتیب عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.