خادمان ورزشی استان پای کار زائران پیاده

خادمان ورزشکار و ورزشی استان امسال در موکب امام رضا(ع) که به همت اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تدارک دیده شده است، این روزها پذیرای خیل عظیم زائران پیاده امام هشتم(ع) هستند.