گزارش تصویری اسکان زائران پیاده در فضاهای ورزشی خراسان رضوی 1

اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی همپای سایر مجموعه های خدمت رسان به زائران عزادار امام رضا(ع)، امسال نیز با اختصاص فضاهای ورزشی شهر مشهد به موضوع اسکان، پذیرای خیل عظیمی از زائران بارگاه نورانی امام هشتم(ع) بود.