جلسه کمیته تخصصی مسکن ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی برگزار شد/ سهم 10 درصدی استان در ساخت 4 میلیون واحد مسکونی  

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مسکن امور جوانان استان خبرداد.

 به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، سید جلال حقیر السادات اظهار کرد: در همین چارچوب و در طول برنامه هفتم توسعه و در یک افق 5 ساله بدنبال تحقق چشم انداز تخصیص 50 درصدی واحدهای مسکونی به جوانان از کل سهم تعهد ساخت مسکن در استان هستیم.

 

وی ضمن تاکید بر ضرورت شفاف سازی قوانین و تعریف دقیق جایگاه مسکن جوانان در برنامه ریزی های توسعه و عمران و طرح های جامع شهری و همچنین  ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در تارنمای سازمانی اداره کل راه و شهرسازی ادامه داد: اهمیت ترغیب، تشویق، ایجاد، تقویت و همچنین گسترش تشکل های غیردولتی و مووسسات و سازمان های خیریه فعال در بخش مسکن جوانان را یک ضرورت انکارناپذیر است و خواستار تسهیل سازی آن از سوی دستگاه های ذیربط خواهیم بود.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: برنامه ریزی حداکثری دستگاه های متولی در بخش تامین و ساخت مسکن و ارایه تسهیلات ارزان قیمت بانکی در چارچوب بهره گیری از ظرفیت های قانونی بویژه قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و قانون بودجه 1402 را به صورت جدی پیگیر خواهیم بود.

 حقیرالسادات درباره مصوبات این جلسه بیان کرد:در این جلسه مصوب شد دبیرخانه شورای مسکن استان نسبت به شفاف سازی قوانین و تعریف دقیق جایگاه مسکن جوانان در برنامه ریزی های توسعه و عمران و طرح های جامع شهری و همچنین چشم انداز تحقق سهم مشخصی از ساخت و تامین مسکن استان در بخش جوانان و هدف گذاری تحقق آن در طول برنامه هفتم توسعه اقدام و مراتب موضوع را به منظور تصمیم گیری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان ارایه نماید.

      وی اضافه کرد: همچنین مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به  ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات و مشاوره برای دسترسی بدون واسطه جوانان به قوانین و مقررات مربوط به مسکن جوانان به منظور معرفی فرصت ها و امکانات موجود سکونتی به جوانان در پورتال و تارنمای سازمانی خویش در اسرع وقت مبادرت کند.

 سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی  درباره سایر مصوبات این جلسه خاطر نشان کرد: مصوب شد در طول برنامه هفتم توسعه،دبیرخانه شورای مسکن استان نسبت به تدوین برنامه های سنواتی ویژه جوانان در چارچوب برنامه های کلان  توسعه مسکن کشور و به تبع آن طراحی شاخص های کمی و کیفی مسکن جوانان،همچنین انجام مطالعات بنیادی کاربردی برای تعریف مستمر گروه های هدف،ویژگی ها و تعیین میزان نیازهای واقعی آنها به مسکن و ارائه راهکارها،پیشنهادات و اقدامات اجرایی در جلسات شورای موصوف و همچنین طرح مراتب در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان استان اقدام کند.

حقیر السادات تاکید کرد: همچنین مصوب شد  دستگاه های ذیربط نسبت به ترغیب،تشویق،ایجاد،تقویت و همچنین گسترش تشکل های غیردولتی و مووسسات و سازمان های خیریه فعال در بخش مسکن جوانان به نحو مقتضی اقدام و گزارش نتیجه اقدامات انجام شده را در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان استان ارایه کنند.

وی ادامه داد: همچنین مصوب شد دستگاه های مدعو نسبت به ارایه گزارش پاورپوینت برنامه ها، اقدامات و فعالیت های تامین و ساخت مسکن جوانان به منظور تامین تولید محتوای مناسب برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان،مراتب موضوع را حداکثر ظرف مدت 10 روزکاری به دبیرخانه ستاد مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان ارسال کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: در این جلسه همچنین مصوب شد شورای هماهنگی بانک های استان و مدیریت شعب بانک مسکن نسبت به تهیه و ارایه گزارش وضعیت اعطای تسهیلات مسکن در 8 ماهه سال(فروردین تا آبان)  سال جاری به تفکیک شهرستان ها در چارچوب تکالیف قانونی و همچنین ارایه راهکارهای عملیاتی تقویت قدرت پرداخت تسهیلات و افزایش پوشش متقاضیان واجد شرایط و کاهش مدت زمان اعطای منابع در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اقدام کنند.

در بخش دیگری از جلسه،نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی،بهزیستی،کمیته امداد،دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان،دفتر بانوان و خانواده استانداری و دانشگاه فردوسی مشهد ضمن ارایه گزارش به طرح دیدگاه ها و نظرات کارشناسی پرداختند.