فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار اداره‌ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه های درج شده در سامانه این اداره کل به آدرس www.saynarazavi.ir را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، این اداره کل در نظر دارد پروژه های درج شده در سامانه اداره کل به آدرس www.saynarazavi.ir را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری در این پروژه ها ازتاریخ درج آگهی تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ درخواست خود را به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی