درخشش تیم نیشابور در لیگ بسکتبال نوجوانان دختر کشور

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: سومین مرحله از مسابقات لیگ بسکتبال نوجونان دختر کشور با درخشش تیم بینالود خودرو نیشابور نماینده خراسان رضوی پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، علی فاضلی در اینباره اظهار کرد: در سومین مرحله از مسابقات لیگ نوجوانان دختر کشور که در شهر بابل در حال برگزاری است، تیم  بسکتبال دختران نوجوان بینالود خودرو نیشابور با نتیجه قاطع ۷۴-۲۴ تیم میزبان جهش  بابل را در سالن اختصاصی خود شکست داد.