پایان طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران در حوزه آمادگی جسمانی

سرپرست اداره ورزش و جوانان مشهد از پایان طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران از منظر آمادگی جسمانی و تندرستی با حضور 600 نفر خبرداد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، علی برومند دراینباره اظهار کرد: طرح پایش و ارتقا تندرستی زنان و دختران از منظر آمادگی جسمانی و تندرستی پس از 7 روز کاری به پایان رسید.

وی ادامه داد: این طرح با حضور 600 نفر از زنان و دختران مشهدی و به همت اداره ورزش و جوانان، معاونت تربیت بدنی و سلامت شهرداری مشهد، اداره کل بهزیستی استان، شهرداری منطقه 10 و مرکز بهداشت ثامن برگزار شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان مشهد بیان کرد: در این طرح بانوان در موارد مختلفی همچون ساختار قامتی و کف پا، آزمون نیویورک، body composition، bmi، فشارخون و دیابت، vo2max و سنجش سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند.