فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار در پروژه‌های ورزشی

با توجه به اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بنا دارد، پروژه‌هایی را به بخش غیردولتی واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، اداره کل ورزش و جوانان بنا دارد کلیه پروژه‌های درج شده در فایل پیوست را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌گردد در صورت علاقه‌مندی به سرمایه گذاری در این پروژه ها از این تاریخ به مدت 15 روز درخواست خود را به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان تحویل دهد.

فایل پیوست:

B2n.ir/h72994