سرپرست جدید معاونت توسعه امور ورزش خراسان رضوی منصوب شد

مدیر کل  ورزش و جوانان خراسان رضوی در حکمی محمود قربانیار را به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه امور ورزش استان منصوب و از زحمات جبار قوچان نژاد قدردانی کرد.

 به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، با حکم  علیرضا تاج فیروز، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی محمود قربانیار به سمت سرپرست جدید معاونت توسعه امور ورزش قهرمانی و حرفه ای این اداره کل منصوب شد.

در آئین معارفه سرپرست جدید معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی که ظهر سه شنبه 24 بهمن ماه با حضور سرپرست سرپرست معاونت و توسعه پشتیبانی اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد، از زحمات جبار قوچان نژاد، سرپرست پیشین این معاونت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

محمود قربانیار که به سمت سرپرست جدید معاونت توسعه امور ورزش خراسان رضوی منصوب شد، پیش از این رئیس اداره ورزش و جوانان چناران را برعهده داشت.