دعوت از ورزشکار درگزی به اردوی تیم ملی دو و میدانی

رئيس اداره ورزش و جوانان درگز از دعوت ورزشکار دو ۲۰۰ متر این شهرستان به اردوی تیم ملی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی،حسن پور افشار اظهار كرد: علی محمدنژاد ورزشکار دو ۲۰۰ متر شهرستان درگز با رکورد ۲۲:۲۲ توانست مقام اول کشور را کسب نماید و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

7 اسفند 1402