سوت پایان مسابقات والیبال بانوان جام رمضان فریمان

قهرمان مسابقات والیبال بانوان جام رمضان با حضور ۱۰ تیم در فریمان مشخص شد.به گزارش روابط عمومی هیات والیبال شهرستان  فریمان :

مجید قاضی زاده رئیس هیات والیبال در این خصوص اعلام کرد

مسابقات والیبال  جام رمضان شهرستان فریمان ویژه بانوان باحضور ۱۰ تیم ازتاریخ ۲۳اسفند ماه  ۱۴۰۲ آغاز گردید
تیم های شرکت کننده :
تیم شاهین به مربیگری خانم پناهی
تیم دهه نودی هابه مربیگری خانم پناهی
تیم اوج به مربیگری خانم فرجی
تیم آذین به مربیگری خانم مکرمی
تیم طلاجات مقدم به مربیگری خانم سالاری
تیم هیات الف وهیات ب به مربیگری خانم صفار
تیم تکنیک برتربه مربیگری خانم سالاری
تیم فرهنگیان به مربیگری خانم بذری
تیم پیشروبه مربیگری خانم مقیمی

داوران این دوره از مسابقات :
خانم ها صدقیانی ،بذری ، نیازی،،مرزبوم

درپایان بعدازانجام ۲۴مسابقه تیم هایی که صاحب عنوان شدند.به شرح ذیل میباشد :

مقام اول ؛تیم طلاجات مقدم
مقام دوم :تیم هیات الف
مقام سوم :تیم اوج

سرپرست فنی مسابقات خانم صدقیانی