جشنواره بازیهای بومی محلی در تایباد

جشنواره بازیهای بومی محلی در روستای فرمان آباد تایباد در رشته های دال پلان ،چوبکشی، هفت سنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان تایباد:

جشنواره بازی‌های بومی محلی در روستای فرمان آباد شهرستان تایباد برگزار شد
این جشنواره در رشته های دال پلان،چوبکشی،هفت سنگ وطناب کشی با حضور مردم خوب فرمان آباد و مسولین شهرستان برگزار گردید،که در پایان از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد