کارگاه مهارت زندگی بمناسبت هفته سلامت در چناران

کارگاههای مهارت زندگی به مناسبت هفته سلامت در چناران برگزار میشود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان چناران :

کارگاه های  مهارت زندگی به مناسبت هفته سلامت جهت ازدواج سالم وتحکیم نهاد خانواده در شهرستان چناران با همکاری اداره تبلیغات ،کمیته امداد امام خمینی ،شبکه بهداشت و درمان برگزار میشود.

جهت ثبت نام به شماره  ۳۰۰۰۵۰۲۷۰۰۰۰۱۰
مشخصات خودتان را ارسال نمایید.