خراسان رضوی رتبه اول پرداخت وام ازدواج در سال گذشته

در سال ۱۴۰۲ خراسان رضوی رتبه اول پرداخت تسهیلات ازدواج را در سطح کشور کسب کرده است

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل :

در جریان کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی در قالب نشست با بانک های عامل ارائه دهنده تسهیلات ازدواج اعلام شد ، خراسان رضوی در سال گذشته رتبه اول پرداخت وام ازدواج را در سطح کشور کسب کرده است.

در سال ۱۴۰۲ با پیگیریهای استاندار خراسان رضوی و دستگاههای مرتبط رتبه یک اعطای وام ازدواج از دستاوردهای مهم بود.