سومین اختتامیه دوره‌های تربیت راهنمای خانواده به میزبانی مشهد مقدس

کارگاه اهمیت مشاوره پیش از ازدواج در پیشگیری از مشکلات زناشویی در سومین اختتامیه دوره‌های تربیت راهنمای خانواده به میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود.