بازدید وزیر ورزش و جوانان از امکانات مجموعه ورزشی امام رضا (ع) مشهد

کیومرث هاشمی در ادامه سفر دو روزه خود به مشهد از بخشهای مختلف مجموعه ورزشی امام رضا (ع) بازدید کرد.