گزارش تصویری حضور وزیر ورزش و جوانان در سومین اختتامیه دوره های تربیت مربی خانواده_مشهد مقدس

گزارش تصویری حضور وزیر ورزش و جوانان در سومین اختتامیه دوره های تربیت مربی خانواده_مشهد مقدس