رویدادها و اخبار مرتبط با : تیراندازی

برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تیراندازی به میزبانی مشهد

نیشابور قطب تیراندازی خراسان رضوی و کشور است

وجود ۱۹۰ مدال در رشته تیراندازی در کشور

جایگاه هشتم بانوی تیرانداز استان در هفته هفتم لیگ دسته یک تفنگ بانوان

پایان دیدارهای معوقه هفته هشتم لیگ دسته یک تفنگ بانوان

لزوم راه اندازی سایت اهداف پروازی در مشهد