رویدادها و اخبار مرتبط با : مشهد

پایان مسابقات هندبال بانوان جام رمضان در مشهد

مسابقات ورزشهای بومی محلی ویژه جانبازان و توانیابان در مشهد

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در منطقه کرامت مشهد

برگزاری جلسه کمیته تخصصی ستادساماندهی امور جوانان مشهد

مسابقات تیر و کمان شرق کشور در مشهد برگزار شد

پایان طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران در حوزه آمادگی جسمانی

اجرای طرح پایش سلامت بانوان در مشهد

سرپرست اداره ورزش و جوانان مشهد مشخص شد