پایان مسابقات آزاد تکواندو نونهالان خراسان رضوی با معرفی نفرات برتر

با پایان مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو نونهالان خراسان رضوی، پسران سکونشین این رقابت ها مشخص و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، مسابقات آزاد قهرمانی نونهالان تکواندو خراسان رضوی در گروه پسران با رده کمربند قرمز-مشکی با حضور 59 شرکت کننده از سطح استان در خانه تکواندو استان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

در وزن اول

داریوش حسنی مقام اول (استاد روحی)

آریا نجفی مقام دوم (استاد شعیبی رودی)

ابوالفضل اورعی مقام سوم (استاد حسین خانچوپانی)

طاها جعفری مقام سوم مشترک (استاد روحی)

در وزن دوم

طاهاد قادریان مقام اول (استاد حسین خانچوپانی)

محمدیاسین اصغری مقام دوم (استاد اصغری)

محمدعلی حضرتی مقام سوم (استاد مالدار)

امیرعلی مزینی مقام سوم مشترک (استاد تبوخت)

در وزن سوم

ابوالفضل عمادیان مقام اول (استاد روحی)

رضا تقی زاده مقام دوم (استاد مسلمی)

مصطفی طالبی مقام سوم (استاد رییسیان زاده)

یونس زارع قدیمی مقام سوم مشترک (استاد حبیبی نیا)

در وزن چهارم

بنیامین جعفری مقام اول (استاد رحیمی)

طاها کریمی مقام دوم (استاد تبوخت)

امیررضا سبوئی مقام سوم (استاد حسین خانچوپانی)

عارف شعیبی رودی مقام سوم مشترک (استاد شعیبی رودی)

در وزن پنجم

امیر بهرمانی مقام اول (استاد فدوی)

امیرعلی قائمی مقام دوم (استاد اصغری)

مرتضی مهدی زاده مقام سوم (استاد خداپرست)

یوسف زارع قدیمی مقام سوم مشترک (استاد حبیبی نیا)

در وزن ششم

امیرعلی غلامی مقام اول (استاد حاجی ولیزاده)

اسماعیل منصف مقام دوم (استاد علیزاده)

علیرضا سهرابی مقام سوم (استاد روحی)

حمیدرضا بزرگی مقام سوم مشترک (استاد اصغری)

در وزن هفتم

سید محمد موسوی مقام اول (استاد حسین خانچوپانی)

علیرضا ابراهیمی مقام دوم (استاد علیزاده)

شایان شاکری مقام سوم (استاد خوشبخت)

علیرضا عسگریان مقام سوم مشترک (استاد هریوندی)

در وزن هشتم

حسین باقری مقام اول (استاد هاشمی)

طارها زرندی مقام دوم (استاد فدوی)

در وزن دهم

مهدی بنای اول مقام اول (استاد کلالی)