رویدادها و اخبار مرتبط با : جوانان

جلسه ستاد ساماندهی جوانان شهرستان بردسکن برگزار شد

کمیته تخصصی ازدواج و خانواده ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی برگزار شد

انتخابات شبکه تخصصی سمن های جوانان خراسان رضوی برگزار شد

برگزاری اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مه ولات در سال 1403

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان طرقبه شاندیز برگزار شد

کارگاه تخصصی بعداز ازدواج ویژه متاهلین در قوچان برگزار شد

گزارش تصویری حضور وزیر ورزش و جوانان در سومین اختتامیه دوره های تربیت مربی خانواده_مشهد مقدس

حضور وزیر ورزش و جوانان در سومین اختتامیه دوره های تربیت مربی خانواده

برگزاری کارگاه (جایگاه مادر در خانواده) در سومین اختتامیه دوره‌های تربیت راهنمای خانواده به میزبانی مشهد مقدس

سومین اختتامیه دوره‌های تربیت راهنمای خانواده به میزبانی مشهد مقدس

آغاز دوره تربیت راهنمای خانواده (حدیث زندگی) در مشهد مقدس

کارگاه های آموزشی قبل از ازدواج با رویکرد خودشناسی پیش از ازدواج برگزار شد

اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درگز برگزار شد

دوره آموزشی مهارتهای زندگی تربت حیدریه برگزار شد

نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خوشاب