رویدادها و اخبار مرتبط با : نابینایان

کسب مقام دوم کشور توسط هیات نابینایان خراسان رضوی

اردوی تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان در مشهد در حال برگزاری است